logo
Rychlý kontakt:
 • Středisko výchovné péče
 • Veslařská 252, 637 00 BRNO

  telefon:
  543 216 685
 • mob.:
  722 952 499
 • e-mail:
  svpbrno@svpbrno.cz
 • facebook:
  facebook
 • GPS:
  49°11'42.039"N, 16°33'54.817"E
  přejít na mapu
KOMA

Ambulantní program

Ambulantní program je určen pro rodiče a děti v situacích, kdy potřebují pomoci s řešením problémů, které se jim nedaří zvládat. Důraz je kladen na spolupráci s celou rodinou.

Ambulantní péče může mít podobu jednorázové intervence nebo dlouhodobější spolupráce dle vzájemné dohody. K zahájení spolupráce není nutné žádné speciální doporučení. Věková hranice pro ambulantní práci není určena. Pracujeme s dětmi již v předškolním věku až po mládež směřující k dospělosti.

V případě, že se nedaří dosáhnout stanovených cílů ambulantní péčí, nabízíme celodenní či internátní program jako intenzivnější možnost práce s klientem.

Ambulantní péče je nabízena také klientům po ukončení celodenního nebo internátního programu.

Jak nás kontaktovat

Na první setkání je třeba se telefonicky objednat:
Tel. 543 216 685, 722 952 499
Můžete volat pondělí až čtvrtek 7:30-16:30 a v pátek
7:30-15:00.

S čím se klient setká

Anamnestický rozhovor

Mapuje historii klienta a jeho rodiny, což je důležité pro pochopení klientových problémů i pro jejich řešení.

Tvorba individuálního výchovného plánu

Klient s rodiči vytváří zakázku, na čem chtějí v průběhu péče pracovat. Tím se také uzavírá smlouva mezi naším zařízením a klientem, kde jsou vymezeny podmínky naší spolupráce.

Rodinná a individuální sezení

Společně s klientem a jeho rodiči hledáme cestu, jak porozumět problému, který je trápí, snažíme se nalézt možnosti, jak jej řešit. Délka péče záleží na dohodě mezi klienty a naším střediskem – krátkodobé vedení je ukončeno do dvou měsíců, kdy proběhne alespoň 5 schůzek, dlouhodobé vedení je delší a komplexnější péče, která nemusí být časově omezena.

Psychologické vyšetření

Přináší bližší informace o psychologických souvislostech a pomáhá identifikovat příčiny problému klienta.

Individuální či skupinové intervenční programy ve školním prostředí

Součástí péče o klienta může být intervence ve školním prostředí zaměřená na řešení aktuálního problému. Děje se tak vždy po dohodě se zákonným zástupcem a pedagogy v dané škole.

Intervenční program pro třídní kolektivy nabízíme ve formě cílené intervence při řešení konkrétních situací, které aktuálně třída řeší. Jedná se o cílené programy na školní objednávku.