logo
Rychlý kontakt:
 • Středisko výchovné péče
 • Veslařská 252, 637 00 BRNO

  telefon:
  543 216 685
 • mob.:
  722 952 499
 • e-mail:
  svpbrno@svpbrno.cz
 • facebook:
  facebook
 • GPS:
  49°11'42.039"N, 16°33'54.817"E
  přejít na mapu
KOMA

Internátní program

Internátní program je vedle ambulantního a celodenního další možností pro ty, kterým se nedaří dosáhnout stanovených cílů. Program představuje možnost intenzivnější práce na daných problémech.
Internátní program je postaven na propracovaném režimu s dostatkem individuálního prostoru pro klienta i jeho rodinu, přičemž velký důraz je kladen na vzájemné sdílení v malé skupině. Uzavřený typ skupin (klienti jsou spolu po celou dobu programu) nabízí možnost hlubšího náhledu na sebe sama i větší míru sebepoznání s tréninkem či nácvikem změny zaběhaných stereotypů.

Každý klient se v rámci internátního programu snaží plnit cíle, které si stanovil, a které jsou důležité pro jeho pozitivní rozvoj a další soužití v rodině, škole a vrstevnické skupině. Cílem je odstranění či zmírnění nežádoucích a zároveň posílení pozitivních způsobů chování – zlepšení komunikace, rozvoj zodpovědnosti za vlastní chování, rozvíjení sebedůvěry.

Internátní program je dobrovolný a je nabízen na základě doporučení ambulantního oddělení. Důležité je, aby s programem souhlasil i sám klient. Délka programu je zpravidla 8 týdnů. Skupina klientů je šestičlenná (chlapci i dívky). Program je určen pro klienty druhého stupně školní docházky.

Termíny pobytů internátního programu

1. 9. – 27. 10. 2020
2. 11. – 22. 12. 2020
4. 1. – 26. 2. 2021
1. 3. – 30. 4. 2021
3. 5. 2020 – 29. 6. 2021

Charakteristika programu

Spolupráce s rodinou

internatniPobyt ve středisku je záležitostí celé rodiny – povinnosti mají jak děti, tak i rodiče. Čas strávený odděleně je časem práce nejen pro klienta, ale i pro rodinu (nejde jen o vzájemný odpočinek, ale zejména o prostor k řešení situace v klidu a bez každodenních emocí). Během pobytu má rodina prostor hledat společně řešení svých potíží a nacházet cesty a možnosti fungování rodiny do budoucna. Nedílnou součástí programu jsou proto návštěvy rodičů, při kterých se realizují rodinná sezení, která jsou nezbytným předpokladem k dosažení stanovených cílů klienta a rodiny.

Náležitosti k pobytu

Platba

Platba za internátní program je určena na pokrytí nákladů za ubytování a stravu a dále na kapesné, které je využíváno k uhrazení nákladů na výjezdy a na případné finančně náročnější volnočasové a školní programy. Tuto částku plně hradí rodiče/zákonní zástupci. V případě předčasného ukončení pobytu se vrací zbytek částky, která byla dopředu uhrazena. Celý program, vyjma výše uvedeného, je pak hrazen z prostředků MŠMT.

Postpéče (následná péče)

Po ukončení internátního programu je vhodné pokračovat ambulantní péčí, která je klientům nabízena. Následná ambulantní péče představuje pomoc v období, kdy je třeba stabilizovat novou domácí situaci a udržet získané změny. Po návratu mnohdy dochází k obnovení zaběhaných nevhodných reakcí. Následná péče slouží k včasnému zachycení těchto recidiv, podpoře nově získaných způsobů řešení životních situací, a dalšímu rozvoji klienta.