logo
Rychlý kontakt:
 • Středisko výchovné péče
 • Veslařská 252, 637 00 BRNO

  telefon:
  543 216 685
 • mob.:
  722 952 499
 • e-mail:
  svpbrno@svpbrno.cz
 • datová schránka:
  2cc22nb
 • GPS:
  49°11'42.039"N, 16°33'54.817"E
  přejít na mapu
KOMA

Náš tým

Vedoucí SVP
Mgr. Bohdan Čermák
bohdan.cermak
[zavináč]svpbrno.cz
722 930 411

Individuální a rodinné konzultace, skupinová práce, týmová práce.

 • Absolvent Speciální pedagogiky na UP Olomouc
 • Komunitní výcvik ve skupinové psychoterapii 500 hodin Pdf UK Praha
 • Sebezkušenostní kurz skupinové arteterapie
 • Kurz práce se sny
 • Kurz primární prevence zneužívání návykových látek

Zástupce vedoucího SVP, učitelka
Mgr. Lucie Jandová
lucie.jandova
[zavináč]svpbrno.cz
722 969 225

vzdělání:

 • učitelství biologie - chemie, psychologie a pedagogiky na PF JU
 • Institut jazykového vzdělávání - anglický jazyk

kurzy:

 • Komunikace jako cesta k řešení výchovných problémů
 • Aspekty sexuální výchovy v kontextu kriminality dětí a mládeže
Učitelka
PhDr. Zuzana Sniegoňová
zuzana.sniegonova
[zavináč]svpbrno.cz
778 485 395
Sociální pracovnice
Bc. Marie Kratochvilová, DiS.
marie.kratochvilova
[zavináč]svpbrno.cz
722 952 499

Vzdělání a praxe:

 • 2012 – 2015: Evangelická akademie Brno – Vyšší odborná škola sociálně – právní, Opletalova 6, 602 00, Brno (DiS)
 • 2013 – 2016: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Institut mezioborových studií Brno – Vysoká škola, obor: sociální pedagogika, Londýnské náměstí 4, 639 00 Brno (Bc)
Vychovatel
Bc. Martin Krpec
martin.krpec
[zavináč]svpbrno.cz
722 969 225
 • absolvent oboru Sociální pedagogika a volný čas – PdF MU v Brně
 • student Zkušenostně reflektivního kurzu FF MU v Brně
 • zkušenosti přímé práce s mládeží z neziskového sektoru
Vychovatel
Tomáš Hrstka Dis.
tomas.hrstka
[zavináč]svpbrno.cz
778 485 395

Zaměření:

 • sportovní aktivity
 • zážitkové aktivity

Vzdělání:

 • VOŠ – sociálně právní obor
 • MU FF – kvalifikační studium pro vychovatele
Vychovatel
Bc. Igor Viduna
igor.viduna
[zavináč]svpbrno.cz
722 969 225

Vzdělání:

 • Absolvent oboru Psychologie / Politologie na FSS MU v Brně
 • Absolvent celoživotního studia speciální pedagogiky na PdF MU v Brně (rozšiřující 2leté studium, specializace etopedie)
 • Kurz pro pracovníky v soc. službách, zaměřený na prevenci škod zneužívání drog v Podaných rukou
 • Základní jednoletý výcvik: Na řešení orientovaný přístup v poradenství a terapii

Pracovní zkušenosti:

 • Mnohaletá dobrovolnická praxe v projektech 5P a Cipísek v organizacích Ratolest a Inex SDA Brno
 • Dále zaměstnán na pedagogických pozicích v IQ Roma Servisu (NZDM), SOS dětských vesničkách v Brně a DDÚ Brno Hlinky

Zájmy:

 • IT technologie z pohledu redaktora nezávislého webu, sport a zvířata (zejména psi)
Vychovatelka
Bc. Veronika Křížková
veronika.krizkova
[zavináč]svpbrno.cz
722 969 225
Speciální pedagožka – etopedka
Mgr. et Mgr. Aneta Hrabovská
aneta.hrabovska
[zavináč]svpbrno.cz
770 179 990

Konzultace pro děti a rodiny v rámci ambulance střediska, příprava celodenního programu střediska.

Vzdělání

 • Speciální pedagogika PdF MU
 • Psychologie FF MU

Kurzy

 • Kompletní krizová intervence
 • Sebezkušenostní výcvik (adlerovský přístup)
 • Psychologická první pomoc
 • Kresba postavy

Praxe ve volnočasových kroužcích pro děti (dramatická výchova) a na letních táborech

Speciální pedagog – etoped
Mgr. Igor Klečka
igor.klecka
[zavináč]svpbrno.cz
778 111 051

Převážně v internátním programu SVP – individuální a skupinová práce s klienty. Práce s rodinnými systémy. Práce s třídním kolektivem. Absolventem magisterského studia Sociální pedagogiky a poradenství na FF MU. V současné době studentem Speciální pedagogiky na PdF MU. Absolvent pětiletého sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku modelu SUR. Absolvent dvouletého doplňujícího studia Arteterapie. Instruktor nízkých lanových překážek. Základní kurz Krizové intervence.

Pracovní zkušenosti z prostředí připravující pracovníky sociálních oborů (VŠ, VOŠ), realizace kurzů pro neziskové organizace zabývajícími se prací se sociálně vyloučenou či ohroženou mládeží. A v neposlední řadě i zkušenosti z předchozího zaměstnání z Domu na půli cesty. Dlouhodobé lektorské zkušenosti se zážitkovou pedagogikou a jejím uplatněním ve výchově a vzdělávání.

Psycholožka
PhDr. Kateřina Jírů
katerina.jiru[zavináč]svpbrno.cz
778 111 051

Vzdělání

 • absolventka psychologie na FSS MU (2007-2012)
 • rigorózní zkouška z vývojové psychologie (2016)
 • psychoterapeutický výcvik v Kognitivně-behaviorální terapii (2012 - 2017)

Pracovní zkušenosti

 • školní psycholožka
 • lektorka přípravných kurzů na studium psychologie, lektorka preventivních programů pro děti
 • soukromá psychologická praxe

Psycholog
Mgr. et Mgr. Jakub Tichý
jakub.tichy
[zavináč]svpbrno.cz
722 952 499

 • Absolvent speciální pedagogiky obor etopedie na PedF MU
 • Absolvent psychologie na FF MU
 • Kurz zkušenostně reflektivního učení
 • Pracovní zkušenosti s lidmi, kteří se v důsledku užívání nealkoholových drog ocitli v obtížné životní situaci a s lidmi ohroženými nebo již vystavenými domácímu násilí

Noční vychovatelé

Bc. Marta Dostálová, Bc. Lucie Vernerová, Marek Žemla