logo
Rychlý kontakt:
 • Středisko výchovné péče
 • Veslařská 252, 637 00 BRNO

  telefon:
  543 216 685
 • mob.:
  722 952 499
 • e-mail:
  svpbrno@svpbrno.cz
 • GPS:
  49°11'42.039"N, 16°33'54.817"E
  přejít na mapu
KOMA

Středisko výchovné péče Brno

svp Středisko výchovné péče je preventivní zařízení nabízející komplexní pomoc dětem a rodičům, kteří se potýkají s výchovnými problémy. Zařízení se specializuje na práci s klienty prvního a druhého stupně školní docházky. Věnujeme se širokému spektru zejména výchovných potíží v raném stádiu jejich rozvoje. Jedná se o preventivně výchovnou a vzdělávací péči za spolupráce rodiny. Vlastní práce je založena na individuálním přístupu ke každé rodině a na práci v malé výchovné skupině.
Jednotlivé programy zařízení jsou koncipovány na základě dlouhodobých zkušeností s danou problematikou. Jsou zaměřeny na hledání cesty k sobě samému a získání schopností řešit svoje životní potíže. Princip zařízení je postaven na dobrovolnosti spolupráce a tedy aktivní ochotě hledat cestu ze svých potíží. Důraz je kladen na spolupráci s rodinou a veškerými zainteresovanými osobami či institucemi.
SVP v Brně je zřízeno MŠMT, sídlí v samostatné budově Veslařská 252 a je součástí Diagnostického ústavu se sídlem na Veslařské ulici 246.


UPOZORNĚNÍ

V současné době přijímáme klienty do ambulantního i internátního programu. Při návštěvách zařízení je nutné dodržovat následující pokyny:

BEZPEČNÁ AMBULANCE

Při vstupu do zařízení podepisuje zákonný zástupce za sebe a své dítě Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění - bez tohoto prohlášení nelze služby poskytovat. Po domluvě je možné využít také setkání online prostřednictvím programu Skype.

UPOZORNĚNÍ

Vážení rodiče a návštěvníci SVP,
na základě rozhodnutí vlastníka pozemků nelze v areálu SVP Brno parkovat.
Nejbližší parkoviště je u hřiště v areálu parku Anthropos. Dbejte, prosím, také zvýšené opatrnosti z důvodu probíhajících úprav okolí zařízení.
Omlouváme se za vzniklé komplikace.

Nabídka zaměstnání

Středisko výchovné péče Veslařská 252 Brno přijme do pobytové části zařízení od ihned asistenta pedagoga noční vychovatelku/ vychovatele.

Profesní předpoklady:

 • psychologické vyšetření o psychické způsobilosti
 • minimálně ukončené středoškolské vzdělání pedagogického směru, Bc. pedagogického směru, kurz asistenta pedagoga
 • schopnost pracovat s dětmi s poruchami chování
 • schopnost práce v týmu a schopnost dodržovat řád
 • schopnost noční bdělosti

Úvazek:
Práce na půl úvazku, dvanáctihodinové noční bdělé směny

Platové zařazení:
Asistent pedagoga 0,50 úvazek
platová třída 6 pedagogický pracovník 6 8590 Kč + specializační příplatek 1250 Kč, příplatek za práci v noci a práci o víkendu, osobní ohodnocení.

Strukturovaný životopis + motivační dopis zasílejte prosím na svpbrno@svpbrno.cz., tel. 543 216 685.

„Honza není spolužáky moc oblíbený, dětem často nadává, ubližuje, posmívá se jim. Když ve škole chybí, je ve třídě klid. Dost často chodí do školy nepřipraven, chybí mu pomůcky, sešity a učebnice má umazané a potrhané. Když s ním o tom mluvím, krčí rameny a odmítá mluvit. Všimla jsem si, že po ostatních dětech vyžaduje svačinu, někdy dost hrubým způsobem. Rodiče na výzvu školy moc nereagují. Domnívám se, že Honza potřebuje pomoc, možná celá rodina..“

Našim klientům nabízíme:

Typy problémů, se kterými můžeme pomoci:

Formy našich služeb:

Průvodce programy SVP Brno