Pověřenec pro ochranu os. údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mgr. Dagmar Součková Mikolášková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
Karmelitská 5, 118 12 Praha 1

Tel: 234 811 105, mobil. tel.: 770 153 573
e-mail: gdpr@msmt.cz