Skupinová práce

Základní cíle:

  • Práce se skupinovou dynamikou
  • Rozvoj komunikačních dovedností, harmonizace vztahů s vrstevníky
  • Pozorování, hodnocení a trénink chování dětí pří skupinové práci, skupinových aktivitách
  • Posilování pozitivních projevů, kladných osobnostních rysů, sebevědomí, asertivity, schopností empatie