Adaptační pobyt na Vysočině

Od 14. do 17.2. 2023 probíhal zimní adaptační pobyt na Vysočině. Čtyři dny plné poznání, učení se novým věcem a zvládání zátěže. Všichni jsme si to užili. Někteří si odnášejí lásku k běžkám… 

Tento adaptační výjezd byl realizován v rámci projektu „Pomáháme nalézt cesty“ za finanční podpory statutárního města Brna. Děkujeme.