Na závěr školního roku

Konec školního roku je tady. Čas, pro setkání celého týmu SVP, zhodnocení uplynulého roku, co se podařilo, v čem pokračovat a kde navázat. 

Krásné a pohodové prázdniny všem.