Zátěžový adaptační výjezd na Kuklík

Ve dnech 2. až 5. 5. 2023 jsme vyjeli na zátěžový adaptační výjezd na Kuklík. Výjezdem v duchu poznej sám sebe, své limity a svou důležitost pro druhé prošly děti z internátní a celodenní skupiny. Děcka byla skvělá. Výjezd zcela naplnil svůj cíl. Společné zážitky a poznání odvážíme do Brna a stanou se dalším stavebním kamenem pro další práci na sobě.

Tento adaptační výjezd byl realizován v rámci projektu „Pomáháme nalézt cesty“ za finanční podpory statutárního města Brna. Děkujeme.